Home

header

           Adresa Cajvana, jud. Suceava   Telefon 0230.539222   E-mail  primaria_cajvana@yahoo.com    

 

           Informatii personale:

           Nume: Tomăscu Gheorghe

           Afiliere politică:

           Telefon: 0230.539222

           E-mail: primaria_cajvana@yahoo.com 


 

           Atributii

 

Nume fisier Marime Data

 

 

Nume fisier Data
An Adobe Acrobat file Organigrama 2017-06-26

 

Stat de funcţii

 

Componenta aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Cajvana

 

 

           Informatii personale:

           Nume: Mârza Ion

           Afiliere politică:

           Telefon: 0230.539222

           E-mail: primaria_cajvana@yahoo.com 


 

           Atributii

 
 

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

 

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activitaţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,
e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei sau al oraşului,
f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe
g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.

 

           Informatii personale:

           Nume: Iacoban Matroana

           Afiliere politică:

           Telefon: 0230.539222

           E-mail: primaria_cajvana@yahoo.com 

 

 

           Atributii

S5 Box

Login