Noutati

Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, , telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Primaria Orasului Cajvana, cod fiscal 4441166, str. Principala, nr. 864, judetul Suceava, tel. 0230-539222, fax 0230-539222, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Primaria Orasului Cajvana  acordă finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul local al orasului Cajvana, pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Programului aprobat în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele domenii:
Asociatii cu caracter neguvernamental, non-profit si apolitic pentru sustinerea si sprijinirea actiunilor cu caracter educativ,cultural,social-umanitar si sportiv din orasul Cajvana.
Solicitanţi: persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial-  asociaţii ori fundaţii constituite conform legii- şi cultele religioase recunoscute în România.

 

Scopul programului este realizarea unor obiective de interes public local.

 

Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

 

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Primariei  Orasului Cajvana,   telefon 0230/539222 şi pe  pe site-ul instituţiei: www.cajvana.ro  unde este publicat  Programul privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul propriu al orasului Cajvana pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local   nr.5 din 29.01.2016.

 

Pentru folosirea în mod operativ şi eficient a fondurilor, conform prevederilor art. 20, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 350/2005, solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Programul aprobat, la registratura Primariei Orasului Cajvana,judetul Suceava, strada Principala, nr. 864  până la data de 15.04.2016, ora 16°°.

 

Evaluarea şi selecţia dosarelor se va efectua în perioada 18-30 aprilie 2016.

S5 Box

Login