Noutati

Anexa la HCL nr. 21/31.03.2016

PROGRAM

Privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2016 din bugetul propriu al orasului Cajvana pentru activitati nonprofit de interes local

 

CAPITOLUL 1:Dispozitii generale

 

I. Scop si definitii

            Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice,alocate pentru activitati nonprofit de interes general,cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste principiile,cadrul general si procedura pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatii finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila acordate din bugetul local.

            Conform legii,termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;|[b)autoritate finanţatoare - orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia României, inclusiv autoritatea judecătorească, precum şi orice instituţie publică de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de credite, în condiţiile legii; (text original în vigoare până la 26 iunie 2008) ]|

b) autoritate finanţatoarePrimaria Orasului Cajvana
c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă;
e)contract de finanţare nerambursabilă- contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuareautoritate finanţatoare, şi un beneficiar;
f)finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
g)fonduri publice - sume alocate din bugetul propriu al orasului Cajvana;
h) solicitant - orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

            Finantarile nerambursabile acordate, se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public local.

Citește mai departe:Program finantare - 31.03.2016

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

ORASUL CAJVANA

NR.2724 / 25.03.2015

A N U N Ţ

          In conformitate cu prevederile art. 39 alin 2 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare , Primăria oraşului Cajvana, judeţul Suceava organizează concurs de recrutare pentru urmatoarele functiile publice vacante:

 

Consilier, clasa I, gradul debutant -1 post - Biroul financiar contabil, impozite, taxe, salarizare, resurse umane ;

Consilier, clasa I, gradul debutant -1 post-Serviciul urbanism, amenajerea teritoriului, agricol, cadastru, programme de dezvoltare ;

Consilier, clasa I, gradul debutant- 1 post-Serviciul asistenta sociala, autoritate tutelara si relatii cu publicul ;

 

PROBELE STABILITE PENTRU CONCURS : selectia dosarelor, proba scrisa, interviul

 

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

     Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei oraşului Cajvana, Judetul Suceava

     In data de 27 aprilie 2016 ora 10 proba scrisa;

     In data de 29 aprilie 2016 ora 10 interviul

Citește mai departe:Anunt concurs

Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, , telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Primaria Orasului Cajvana, cod fiscal 4441166, str. Principala, nr. 864, judetul Suceava, tel. 0230-539222, fax 0230-539222, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Primaria Orasului Cajvana  acordă finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul local al orasului Cajvana, pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Programului aprobat în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele domenii:
Asociatii cu caracter neguvernamental, non-profit si apolitic pentru sustinerea si sprijinirea actiunilor cu caracter educativ,cultural,social-umanitar si sportiv din orasul Cajvana.
Solicitanţi: persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial-  asociaţii ori fundaţii constituite conform legii- şi cultele religioase recunoscute în România.

 

Scopul programului este realizarea unor obiective de interes public local.

 

Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

 

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Primariei  Orasului Cajvana,   telefon 0230/539222 şi pe  pe site-ul instituţiei: www.cajvana.ro  unde este publicat  Programul privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul propriu al orasului Cajvana pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local   nr.5 din 29.01.2016.

 

Pentru folosirea în mod operativ şi eficient a fondurilor, conform prevederilor art. 20, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 350/2005, solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Programul aprobat, la registratura Primariei Orasului Cajvana,judetul Suceava, strada Principala, nr. 864  până la data de 15.04.2016, ora 16°°.

 

Evaluarea şi selecţia dosarelor se va efectua în perioada 18-30 aprilie 2016.

Anexa la HCL nr. 5 din 29.01.2016

PROGRAM

Privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2016 din bugetul propriu al orasului Cajvana pentru activitati nonprofit de interes local

 

CAPITOLUL 1:Dispozitii generale

 

I. Scop si definitii

            Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice,alocate pentru activitati nonprofit de interes general,cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste principiile,cadrul general si procedura pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatii finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila acordate din bugetul local.

            Conform legii,termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;|[b)autoritate finanţatoare - orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia României, inclusiv autoritatea judecătorească, precum şi orice instituţie publică de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de credite, în condiţiile legii; (text original în vigoare până la 26 iunie 2008) ]|

b) autoritate finanţatoarePrimaria Orasului Cajvana
c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă;
e)contract de finanţare nerambursabilă- contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuareautoritate finanţatoare, şi un beneficiar;
f)finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
g)fonduri publice - sume alocate din bugetul propriu al orasului Cajvana;
h) solicitant - orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

            Finantarile nerambursabile acordate, se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public local initiate si organizate de catre solicitanti cu sediul social pe teritoriul administrativ al orasului Cajvana, in completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donatii si sponsorizari.

 

Citește mai departe:Program finantare

 

Lucrăm în continuare la acest portal pentru a vă oferi o experienţă facilă în ceea ce priveşte relaţia dumneavoastră virtuală cu autorităţile locale. În cazul în care întâmpinaţi probleme în cursul navigării pe acest site vă rugăm să ne sesizaţi problema prin formularul pus la dispoziţia dumneavoastră pe pagina de Contact.

 

 

S5 Box

Login