Anunțuri, Noutăți

VANZARI ANUNTURI DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA

VANZARE DE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITAȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE, ORAS CAJVANA

1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

    Orasul Cajvana, cu sediul in orasul Cajvana cod poștal 727100, str. Principala nr. 864, judetul Suceava, telefon: 0230539222 interior 26 fax:0230539222, e-mail: primaria_cajvana@yahoo.com,  cod fiscal 4441166  

  1. Informatii generale privind obiectul vanzarii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut:                                                           28 parcele de teren ce apartin domeniului privat al orașului Cajvana, situate în orașul Cajvana, toate cu acces la drum, dupa cum urmeaza:

-Parcela 1,  1.207 mp, nr. cadastral 40973, C.F. 40973, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 2, 1.592 mp, nr. cadastral 40914, C.F. 40914, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 3, 2.706 mp, nr. cadastral 33333, C.F. 33333, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 4,  462 mp, nr. cadastral 40284, C.F. 40284, situată în intravilan, Tarla Pietrosul;

-Parcela 5, 1.000 mp, nr. cadastral 40976, C.F. 40976, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 6 , 2.000 mp, nr. cadastral 40717, C.F. 40717, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 7 , 600 mp, nr. cadastral 40272, C.F. 40272, situată în intravilan, Tarla Deal Muncel;

-Parcela 9, 1.750 mp, nr. cadastral 33189, C.F. 33189, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

 -Parcela 10, 600 mp, nr. cadastral 32447, CF 32447, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 11, 1.144 mp, nr. cadastral 40102, C.F. 40102, situată în extravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 12, 615 mp, nr. cadastral 40101, C.F. 40101, situată în extravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 13, 1.600 mp, nr. cadastral 40108, CF 40108, situată în extravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 14, 928 mp, nr. cadastral 40974, C.F 40974, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 15, 1.255 mp, nr. cadastral 41017, C.F. 41017, situată în extravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 16, 1.575 mp, nr. cadastral 41006, C.F. 41006, situată în extravilan, Tarla Pietrosul;

-Parcela 17, 2.411 mp, nr. cadastral 40724, C.F. 40724, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 18, 735 mp, nr. cadastral 33137, C.F. 33137, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 19, 710 mp, nr. cadastral 33134, C.F. 33134, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 20, 843 mp, nr. cadastral 41015, C.F. 41015, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 21, 240 mp,  nr. cadastral 41012 , C.F. 41012, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 22, 1.500 mp, nr. cadastral 41058, C.F. 41058, situată în intravilan, Tarla Pietrosul;

-Parcela 23, 3.135 mp, nr. cadastral 41064, C.F. 41064, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 24,  1.477 mp. nr. cadastral 41062, CF 41062, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 25, 1.477 mp, nr. cadastral 41060, C.F. 41060, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 26, 1.590 mp, nr. cadastral 41061, CF 41061, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 27, 1.389 mp, nr. cadastral 41050, C.F. 41050, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 28, 884 mp, nr. cadastral 41011, C.F. 41011, situată în intravilan, Tarla Cărămidărie;

-Parcela 29, 1.976 mp, nr. cadastral 41083, CF 41083, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 53/29.09.2023 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

  1. Informatiile privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obtine la cerere scrisa de la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Fond Funciar.

3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concendentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Urbanism – Cadastru, Fond Funciar din cadrul orașului Cajvana, oraș Cajvana, str. Principala, nr. 864, judetul Suceava;

3.3 Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Daca se ridica de la sediul institutiei: gratuit;

3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 15.01.2024, ora 14:00;

  1. Informatii privind ofertele:

4.1.Data limita de depunere a ofertelor: 23.01.2024, ora 15:00;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Urbanism – Cadastru, Fond Funciar din cadrul orașului Cajvana, str. Principala, nr. 864, judetul Suceava;

4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar, in plic sigilat;

  1. Data și locul la care se va desfașura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 25.01.2024 ora 10:00 la sediul orasului Cajvana, str. Principală, nr. 864, județul Suceava;
  2. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Suceava, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal Suceava Str. Stefan cel Mare nr. 62, cod poștal 720062, telefon 0230/522296, fax: 0230/522296 e-mail trsv-arhcont@just.ro, judetul Suceava.
  3. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii:

21.12.2023;

Anunt licitatie publica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close Search Window