Anunțuri

Autoritatea finanțatoare, Primăria Orașului Cajvana, cu sediul în orașul Cajvana, județul Suceava, strada Principală, nr.864, Cod Fiscal 4441166, telefon 0230-539.222, fax 0230- 539.222, e-mail primaria_cajvana@yahoo.com, persoana contact: Moroșan Floarea, telefon 0753.348.645;

Instituția, Primaria Orașului Cajvana, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: sport.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport, pe anul 2018, este prevăzuta de art.6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
  2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea: bugetul local – 000 lei;
  3. Durata proiectelor: 1 an
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 4.2018 ora 16.00;
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: sediul Primăriei Orașului Cajvana, Strada Principală, 864, județul Suceava;
  6. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 5.2018, ora 12.00, la sediul Primăriei Orașului Cajvana;
  7. Selecţia și evaluarea proiectelor, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile, se va face de către comisia de evaluare, în perioada 5.2018 – 3.5.2018.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect, criteriile pe baza cărora se vor atribui contractele vor fi postate pe site-ul www.cajvana.ro și va fi afișată la sediul U.A.T. Cajvana.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.52/20.III.2018

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Orașului Cajvana.

Anunț participare finanțări nerambursabile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close Search Window