Anunțuri, Noutăți

VANZARI

ANUNTURI DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA

VANZARE DE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITAȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE, ORAS CAJVANA

1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Orașul Cajvana, cu sediul in orașul Cajvana cod poștal 727100, str. Principala nr. 864, județul Suceava, telefon: 0230539222 interior 26 fax:0230539222, e-mail: primaria_cajvana@yahoo.com,  cod fiscal 4441166  

  1. Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea si identificarea bunului care urmează să fie vândut:  28 parcele de teren ce aparțin domeniului privat al orașului Cajvana, toate cu acces la drum, după cum urmează:

-Parcela 30,  700 mp, nr. cadastral 41053, C.F. 41053, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 31, 962 mp, nr. cadastral 41082, C.F. 41082, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 32, 1.000 mp, nr. cadastral 30508, C.F. 30508, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 33, 2.000 mp, nr. cadastral 41049, C.F. 41049, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 34, 2.455 mp, nr. cadastral 41095, C.F. 41095, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 35 , 1.420 mp, nr. cadastral 41096, C.F. 41096, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 36 , 1.607 mp, nr. cadastral 40584, C.F. 40584, situată în intravilan, Tarla Cărămidărie;

-Parcela 37, 1.150 mp, nr. cadastral 41094, C.F. 41094, situată în intravilan, Tarla Muncel;

 -Parcela 38, 1.000 mp, nr. cadastral 41081, CF 41081, situată în intravilan, Tarla Stadion;

-Parcela 39, 3.224 mp, nr. cadastral 41105, C.F. 40105, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 40, 1.788 mp, nr. cadastral 40112, C.F. 40112, situată în extravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 41, 2.642 mp, nr. cadastral 41106, CF 41106, situată în extravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 42, 1.000 mp, nr. cadastral 40636, C.F 40636, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 43, 417 mp, nr. cadastral 41109, C.F. 41109, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 44, 1.450 mp, nr. cadastral 41104, C.F. 41104, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 45, 1.644 mp, nr. cadastral 41137, C.F. 41137, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 46, 2.070 mp, nr. cadastral 41143, C.F. 41143, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 47, 1.430 mp, nr. cadastral 41188, C.F. 41188, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 48, 768 mp. nr. cadastral 41119, C.F. 41119, situată în intravilan,   Tarla Muncel;

-Parcela 49, 3.193 mp,  nr. cadastral 41118 , C.F. 41118, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 50, 1.148 mp, nr. cadastral 41120, C.F. 41120, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 51, 2.198 mp, nr. cadastral 41108, C.F. 41108, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 52,  1.420 mp. nr. cadastral 41144, CF 41144, situată în intravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 53, 1.403 mp, nr. cadastral 41139, C.F. 41139, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 54 1.583 mp, nr. cadastral 41135, CF 41135, situată în extravilan, Tarla Deal Comănești;

-Parcela 55, 2.994 mp, nr. cadastral 41128, C.F. 41128, situată în extravilan, Tarla Pietrosul;

-Parcela 56, 1.353 mp, nr. cadastral 41126, C.F. 41126, situată în intravilan, Tarla Muncel;

-Parcela 57, 990 mp, nr. cadastral 41115, CF 41115,  situată în intravilan, Tarla Muncel;

conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 53/29.09.2023 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

  1. Informațiile privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține la cerere scrisa de la Compartimentul Urbanism, Cadastru,  Fond Funciar.

3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Urbanism – Cadastru, Fond Funciar din cadrul orașului Cajvana, orașul  Cajvana, str. Principala, nr. 864, județul Suceava;

3.3 Costul si condițiile de plata pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ : gratuit;

3.4 . Data limita privind solicitarea clarificărilor: 02.02.2024, ora 14:00;

4  Informații privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini;

4.1.Data limita de depunere a ofertelor: 07.02.2024, ora 15:00;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Urbanism – Cadastru, Fond Funciar din cadrul orașului Cajvana, orașul Cajvana, str. Principala, nr. 864, județul Suceava;

4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar, in plic sigilat;

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publica de deschidere a ofertelor: 08.02.2024 ora 10:00 la sediul orașului Cajvana, orașul Cajvana, str. Principală nr. 864, județul Suceava;
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale Instanței competente în soluționarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Secția Contencios Administrativ si Fiscal Suceava Str. Stefan cel Mare nr. 62, cod 720062, tel. 0230/522296, fax: 0230/522296 e-mail trsv-arhcont@just.ro, județul Suceava.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, in vederea publicării:

15.01.2024;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close Search Window